Projekt z dofinansowaniem

PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Jan Kisielewski – PHU Milan.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie Jan Kisielewski-PHU Milan.

BENEFICJENT:

Jan Kisielewski - PHU Milan

Zdjęcia realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych :
Polityka prywatności
chevron-down